Service

Serviceavdelingen jobber med enkle serviceoppdrag som tar fra 1 time til større og mer omfattende rørleggerarbeider. Felles er at det er viktig å bestille rørlegger så snart som mulig og helst før behovet er akutt. Selv om vi har flere rørleggere som kun jobber med serviceoppdrag greier vi ikke å hjelpe alle umiddelbart. Og vi flytter ikke på tider på allerede inngåtte avtaler hos kunder som har bestilt tid.

Før du bestiller rørlegger er det greit å tenke gjennom om det er noe annet du ønsker å få utført når du først har en rørlegger tilgjengelig. Det kan være enkle ting som bistand til å identifisere en hovedstoppekran, se over alle sluk, bytte ut gammelt og slitt/ikke pent sanitærporselen og armaturer, eller montere en lekkasjestopper ifm. en oppvaskemaskin. Husk å melde ifra i forkant slik at vi setter av riktig med tid til oppdraget.

Fastpris eller regning? Mange oppdrag gir vi ikke fastpris på fordi det er vanskelig å forutsi timeforbruk før vi er i gang med oppdraget. I den forbindelse er det viktig å vite at det som regel er rimeligere å få utført et oppdrag hos oss basert på regning vs. fastpris. Grunnen er at ved fastpris tarv vi til en viss gra ta høyde for uforutsette hendelser i tillegg til vanlig timepris og materiell. Mens i regningsarbeider er det kun reelt medgått tid og materiell som blir lagt til grunn. Ved henvendelse så avklarer vi raskt om vi vil gi en fastpris eller om vi kun utfører oppdraget på regning etter medgått tid og materiell.

Serviceleder i Bærum Rørleggerbedrift er Nils Kumhle. Bruk kontaktskjema for forespørsel av rørlegger eller send mail til nils@baerumror.no, eventuelt service@baerumror.no.

Hvorfor
Bærum Rørleggerbedrift

Det faget vi representerer er viktig for daglige behov, sikkerhet og komfort. Det får raskt konsekvenser når det ikke fungerer.

Faget vi representerer utgjør store verdier. Det er stadig større fokus på hvordan, og av hvem rørleggerarbeidene er utført ved eiertransaksjoner.

Bærum Rørleggerbedrift har god økonomi, Sentral Godkjenning, Miljøfyrtårnbedrift, medlem av Startbank, Godkjent Lærebedrift, Medlem Rørentreprenørene Norge/BNL/NHO, Tariffavtale og har Bedriftshelsetjenste. Benytter KS systemet til Rørnorge.Har ca. 6 lærlinger til enhver tid.

Vi er 50 ansatte med bred erfaring og solid fagkompetanse. Vi er stolte av vårt fag og våre flinke rørleggere.

Når du velger Bærum Rørleggerbedrift får du disse egenskapene som en del av leveransen. Vi har gjennom 70 år levert gode prosjekter og oppdrag i Bærum, Asker og Oslo. Vi har ambisjoner om å gjøre det samme i fremtiden.

Knut Jarle
Daglig leder