Salgs- og Leveringsbetingelser

Ved montering av produkter som kunder selv leverer, forutsetter vi at produktene er godkjent for bruk i Norge. Obs! Det kan ta lenger tid å montere ukjente produkter. Vår garanti/ansvar omfatter IKKE produkter levert av kunde. Kun tilkoblingen. Ved reklamasjon på egne leverte produkter må kunde selv kontakte sin leverandør. Vi tilstreber å ha med nødvendig materiell. Det er ingen garanti for at vi ikke må til grossist/leverandør for å hente/bestille materiell. Det har sammenheng med mottatt informasjon, anleggets beskaffenhet og alder og kvaliteten på tidligere utført arbeid.