Visjonær Demenslandsby i Bærum


Les mer på Bygg.no

Carpe Diem demenslandsby på Dønski i Bærum, 10.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien