Bærum Rørleggerbedrift står for en bærekraftig utvikling

  • Home
  • Bærum Rørleggerbedrift står for en bærekraftig utvikling

Bærum Rørleggerbedrift står for en bærekraftig utvikling

Vi jobber primært i Bærum, Asker og det sentrale Oslo fordi:

  • Vi ønsker kortest mulig transportveier som reduserer belastning på  veier og miljø.
  • Vi ønsker kortest mulig transportveier som gjør at vi kan nå et mål om å ha 100% elektrisk mobilitet i løpet av 5 år.
  • Vi som jobber i  Bærum Rør bor her,  henter barn og deltar i samfunnslivet her. Det reduserer stress ved færre timer i transitt til og fra jobb og mer tid til familie og   samfunnsdeltakelse.
  • Vi rekrutterer i dette området og vil tilby en arbeidsplass i nærmiljøet med minst mulig reising.
  • Våre kunder skal vite at når de velger Bærum Rørleggerbedrift så velger de kortreist og klimavennlig.
  • Vi er en Miljøfyrtårnbderift men vær med å utfordre oss til å bli enda mer klimakloke.

Hjelp oss til å være et klimaklokt team!

Spør oss om klimakloke produkter.

Spør oss om rensing av varmeanlegg for å øke energieffektiviteten og redusere belastning på pumper.

Spør oss om vannbårne varmesystemer.