Klima

Bærum Rørleggerbedrift står for en bærekraftig utvikling

Vi jobber primært i Bærum, Asker og det sentrale Oslo fordi:

  • Vi ønsker kortest mulig transportveier som reduserer belastning på veier og miljø.

  • Vi ønsker kortest mulig transportveier som gjør at vi kan nå et mål om å ha 100% elektrisk mobilitet i løpet av 5 år.

  • Vi som jobber i Bærum Rør bor her, henter barn og deltar i samfunnslivet her. Det reduserer stress ved færre timer i transitt til og fra jobb og mer tid til familie og samfunnsdeltakelse.

  • Vi rekrutterer i dette området og vil tilby en arbeidsplass i nærmiljøet med minst mulig reising.

  • Våre kunder skal vite at når de velger Bærum Rørleggerbedrift så velger de kortreist og klimavennlig.

  • Vi er en Miljøfyrtårnbderift men vær med å utfordre oss til å bli enda mer klimakloke.

Hjelp oss til å være et klimaklokt team!

Spør oss om klimakloke produkter.

Spør oss om rensing av varmeanlegg for å øke energieffektiviteten og redusere belastning på pumper.

Spør oss om vannbårne varmesystemer.