HMS og Godkjenninger

Vi har blant annet følgende sertifikater, godkjenninger og institutter:

Startbank ID: 137760
Sentral godkjenning for ansvarsrett. I alle aktuelle klasser se: www.dibk.no
Miljøfyrtårnbedrift.
Rørentreprenørene Norge, bransjeorganisasjon.
Rørentreprenørene Norge KS system.
BNL (Byggenæringens Landforbund).
NHO.
Våtromssertifikat.
Godkjent lærebedrift, med lærlinger til enhver tid.
CoBuilder.
Medica Bedriftshelsetjeneste og Storebrand helseforsikring.
Tariffavtale.
Alle våre ansatte har ID/HMS kort som vises på forespørsel.