Bad

Vi totalrehabiliterer ca. 1 bad per uke. Målet er å innfri forventningene til kunden uten overraskelser og en god prosess underveis. For å få dette til følger vi samme mal hver gang:

  1. Befaring på plassen hvor Bærum Rørleggerbedrift har med snekker, murer, flislegger, maler og elektriker.
    a. Med faste lokale håndverkere vi har samarbeidet over tid.
    b. Alle fag er med. Kunden får stilt alle spørsmål og vi får god oversikt over oppgaven.

  2. Kunden mottar et komplett tilbud som inkluderer tegninger og alle fagområder iht. spesifikasjon. Bærum Rørleggerbedrift er kontakt og koordinator.

  3. Gjennomgang av tilbud, eventuelle justeringer og presiseringer, og ikke minst ønsket oppstart- og sluttdato.

  4. Skriftlig bestilling/bekreftelse.

  5. Eventuell bestilling av varer med leveringstid. Gjelder som regel sanitærporselen og baderomsmøbler. Vi ønsker at dette skal være klart når vi starter opp.

  6. Gjennomføring/overlevering/FDV.

Baderomsansvarlig i Bærum Rørleggerbedrift er Anders Nyberg. Bruk kontaktskjema for bestilling av befaring eller send mail til: anders@baerumror.no